25 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

news

List zapraszający

 

  

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju.

Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym już po raz czwarty. Dotychczasowe edycje odbywały się w Sejmie RP, gromadząc za każdym razem rzeszę ok. 400 przedsiębiorców reprezentujących najbardziej innowacyjne gałęzie przemysłu i usług. Należą do nich zarówno lotnictwo, ICT, biotechnologia, klastry chemiczne, elektroniczne, ale także budownictwo, ekologia, przemysł odzieżowy i przemysły kreatywne.

Rozpoczynając w 2013 roku prace nad I Kongresem Klastrów Polskich nie zdawaliśmy sobie sprawy z jakim zainteresowaniem i sympatią spotkają się nasze działania. Kongres nie okazałby się tak wielkim sukcesem, gdyby nie ogromne wsparcie środowiska klastrowego, które odczuwaliśmy na każdym etapie jego organizacji. Celem Kongresu jest tworzenie swoistego forum wymiany opinii pomiędzy decydentami, a przedstawicielami klastrów, poruszającego najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem klastrów w Polsce oraz inicjującego pomysły mające na celu ich wsparcie i lepszy rozwój.

Hasło przewodnie IV Kongresu Klastrów Polskich brzmi: “Rola Klastrów w gospodarczym rozwoju Polski” ma dać impuls do debaty nt. między innymi wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów, zmian legislacyjnych w zakresie innowacyjności, czy współpracy międzynarodowej klastrów zwłaszcza w obszarze Grupy Wyszehradzkiej.

Opracowana pod kierunkiem Wicepremiera i Ministra Rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to dokument kluczowy dla przyszłego rozwoju gospodarki Polski i jej regionów, naturalnym jest więc, że tegoroczna dyskusja uczestników Kongresu będzie toczyła się wokół możliwej roli Klastrów i ich uczestników w implementacji Strategii w regionach i innowacyjnych branżach. W naszym przekonaniu Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, zarówno na poziomie diagnozy, jak też zaproponowanych narzędzi i działań, jest zgodna z wieloletnimi postulatami środowiska Klastrów i przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu,

Krzysztof Krystowski
Prezes Zarządu
Związku Pracodawców Klastry Polskie

HISTORIA

III Kongres Klastrów Polskich

w Sejmie RP, 22 września 2015 r.

 

II Kongres Klastrów Polskich:

w Sejmie RP, 20 maja 2014 r.

 

I Kongres Klastrów Polskich:

w Sejmie RP, 3 czerwca 2013 r.

Program

IV Kongres Klastrów Polskich

 

"Rola Klastrów w gospodarczym rozwoju Polski” 

 

Miejsce: Sala pod Kopułą, Ministerstwo Rozwoju,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

Termin: 25 stycznia 2017 r. 

Agenda*: 

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników/Kawa powitalna

10:00 – 10:05

Otwarcie

10:05 – 10:20

Wystąpienie otwierające

Jadwiga Emilewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10:20 – 10:30

Wprowadzenie

 

Krzysztof Krystowski

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

10:30 – 11:10

Polityka innowacyjności w Polsce a działalność klastrów

 

  • Wzrost gospodarczy oparty na innowacyjności poprzez działalność klastrów – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w  Ministerstwie Rozwoju

  • Zmiany legislacyjne w zakresie innowacyjności – Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11:10 - 11:40 

Platformy tematyczne w ramach Platformy S3 jako narzędzie polityki EU w zakresie wsparcia międzynarodowej aktywności Polskich Klastrów - Krzysztof Mieszkowski

11:40 - 12:00

Prezentacja partnerstwa: Production Performance Monitoring Systems - Tomasz Szlązak, członek Zarządu Infinitech 3D (wcześniej RCIiT) 

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:00

Panel I 

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów

 


Uczestnicy dyskusji:

Stanisław Dyrda, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ekspert ds. monitorowania efektywności działania NCBiR

Paulina Zadura – Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Piotr Kryjom - Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Moderator:

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający PZL - Świdnik, wiceprezes Finmeccanica Helicopter Division

13:00 – 14:00

Panel II

Działalność innowacyjna w różnych sektorach gospodarki

 

Uczestnicy dyskusji:

Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu URSUS S.A.

Tomasz Duda – Dyrektor Działu Badań i Rozwoju 3M Poland Sp. z o.o.

Tomasz Poniński - Prezes Fundacji Innowacyjna Polska

 

Moderator:

Paweł Nowicki, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes BTM Innovations Sp. z o.o., Koordynatora Mazowieckiego Klastra BioTechMed

14:00 - 14:30

Przerwa na lunch

14:30 – 15:30

Panel III

Międzynarodowy wymiar działalności innowacyjnej a klastry

 

Uczestnicy dyskusji:

dr Krzysztof Senger - Wiceprezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A

Jarosław Bulanda, Wiceprezes Dyrektor Zarządzający Śląski Klaster Lotniczy

Małgorzata Szołucha, Koordynator obszaru ICT w H2020, Krajowy Punkt Kontaktowy

Antonino Maffoda, Director Italian Trade Agency Warsaw

 

Moderator:

Krzysztof Gulda - ekspert ds. innowacji Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

15:30

Podsumowanie spotkania/Rozmowy w kuluarach

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty i zmian programu spotkania.

 

Patronat

Patronat IV Kongresu Klastrów Polskich

Patronat honorowy:

 
pic

Ministerstwo Rozwoju

 

Patronat medialny:

Partnerzy

Komitet Organizacyjny

 
pic

Krzysztof Krystowski

 

Aktualności

Informacja prasowa z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

Informacja prasowa z dnia 19 stycznia 2017 r.

Podsumowanie

 

 

Rola klastrów w gospodarczym rozwoju kraju. To temat przewodni IV Kongresu Klastrów Polskich, który odbył się 25 stycznia w Warszawie.

 

W IV Kongresie Klastrów Polskich, który odbył się 25 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele klastrów z całego kraju, prezesi przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, przedstawiciele Ministerstw Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także posłowie. Uczestnicy debatowali nad promocją idei współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Klastry projektują innowacje, wspierają nowe technologie i stanowią pomost pomiędzy małymi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie IV Kongresu Klastrów Polskich Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju przekonywała, że klastry mają szansę zbilansować rozwój regionalny niwelując różnice pomiędzy wschodnią i zachodnią Polską. Zdaniem Emilewicz, to już się dzieje, gdyż najwięcej klastrów związanych z nowymi technologiami powstaje właśnie na wschodzie kraju.

Jak zaznaczyła wiceminister Jadwiga Emilewicz klaster może "Stworzyć miejsce spotkania (...) dużych firm z (...) małymi. Nie bez powodu bardzo często, jak mówimy o sukcesie klastrów polskich, pokazujemy południowo-wschodnią flankę polską, czyli tzw. Dolinę Lotniczą, gdzie wokół dużych, globalnych championów w ciągu ostatnich kilku (...) lat urosło i rośnie wiele małych i średnich polskich przedsiębiorców, którzy we współpracy (...) znajdują rynki zbytu i innych kooperantów".


W 2017 r. Ministerstwo Rozwoju planuje wspierać rozwój klastrów m.in. "Utworzona zostanie grupa robocza ds. polityki klastrowej. Planowane są również co najmniej dwa wydarzenia - na przełomie marca i kwietnia seminarium dotyczące Industry 4.0 z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz drugie, skierowane bezpośrednio do klastrów, tj. konferencja w czerwcu 2017 r." - powiedziała PAP Emilewicz. 

 

Największe klastry w Polsce zrzeszają 1195 członków, a większość z nich to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudniają one 105 852 pracowników. Eksport w klastrach należących do Krajowych Klastrów Kluczowych stanowi aż 28% całej sprzedaży. Z tego powodu, zdaniem dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Małgorzaty Szczepańskiej klastry przyczyniają się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.

 

Ministerstwo Rozwoju chce oprzeć swoją politykę klastrową na takich obszarach strategicznych jak: sektor produkcji środków transportu, ekobudownictwo, sektor żywności specjalistycznej, produkcji leków, urządzeń i nowoczesnych usług medycznych, specjalistycznych technologii, lotniczo-kosmiczny, systemów wydobywczych czy odzysku materiałowego surowców.

 

Zdaniem Krzysztofa Krystowskiego, prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie zrzeszanie się przedsiębiorców to jedna z najefektywniejszych metod niwelowania problemu braku zaufania pomiędzy polskimi firmami. W tym roku ZPKP będzie realizował projekty za ok. 5 mln zł. Krystowski dodaje, że klastry powstają w miejscach, gdzie jest silny kapitał społeczny – czego najlepszym przykładem jest wspomniany już obszar Polski wschodniej.

 

Mateusz Gaczyński, wicedyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił o zmianach legislacyjnych, które mają szansę ułatwić innowacyjne inicjatywy w ramach działania klastrów. Propozycje zmian legislacyjnych zamknięto w „białej księdze”, która ma szansę wpłynąć na rozwój polskich klastrów. Gaczyński podkreślił, że istotną cechą działania klastrów jest umożliwienie ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem.

 

Zdaniem Krzysztofa Mieszkowskiego z European Commission - Joint Research Centre nasz kraj jest bardzo aktywny w ramach innowacyjnych projektów międzynarodowych. Dzięki klastrom ta aktywność może się tylko zwiększyć. Natomiast Tomasz Szlązak, członek zarządu Infinitech 3D jako bardzo dobry przykład współpracy międzynarodowej urzeczywistnionej dzięki klastrom przedstawił działalność firm zrzeszonych w radomskim klastrze. Firmy te współpracują ze Słowenią.

 

W drugiej części Kongresu Klastrów Polskich odbyły się trzy panele eksperckie poruszające aktualne wyzwania jakie stoją przed polskimi organizacjami klastrowymi. Burzliwą dyskusję, w którą włączyli się również uczestnicy z sali, wywołał panel podejmujący tematykę wsparcia finansowego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji wspierających takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i moderator I panelu pt. „Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów” rozpoczął dyskusję od pytania jakie rozwiązania w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020 oraz jaka pomoc przewidziana jest dla klastrów? Paulina Zadura – Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła, że PARP obecnie mocno wchodzi w temat akceleracji dla przedsiębiorstw i to może być temat z powodzeniem realizowany w klastrach. W tym momencie PARP jest również na etapie wyboru projektów w działaniu 2.3.3. tj. umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Piotr Kryjom z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw (PARP) podkreślił, że pomimo tego, że w tym działaniu są środki na wsparcie klastrów oraz jest możliwość finansowania klastrów, to jednak zostały złożone wnioski na mniejszą kwotę niż w tym działaniu jest dostępna. Jak wskazał Stanisław Dyrda, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „w zasadzie oferta NCBiR nie jest adresowana bezpośrednio do klastrów, ale do przedsiębiorców, tj. członków klastrów. Klastry mogą odgrywać jednak znacząca rolę w pozyskiwaniu środków tam gdzie przewidywana jest forma konsorcjum, a w szczególności dotyczy to niektórych programów strategicznych, czy programów sektorowych”. Z sali padły jednak wątpliwości dotyczące braku gratyfikowania przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, które ubiegają się o wsparcie w PARP czy NCBiR.

 

Do drugiego panelu dyskusyjnego „Działalność innowacyjna w różnych sektorach gospodarki” zaprosił wszystkich Paweł Nowicki, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes BTM Innovations Sp. z o.o., Koordynatora Mazowieckiego Klastra BioTechMed. Jak podkreślił Tomasz Duda, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju z 3M firma, którą reprezentuje stara się przede wszystkim zrozumieć potrzeby klienta, śledzić globalne trendy, które aktualnie się dzieją, jak urbanizacja, czy cyfryzacja, te wszystkie elementy starają się obserwować, aby wiedzieć gdzie jest luka do wypełnienia produktami aby m.in. lepiej spełniać potrzeby partnerów handlowych. Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A., wskazał, że „jeśli chodzi o elektro mobilność to zdecydowanie zasilamy się technologiami z zewnątrz i tutaj idea klastrów branżowych jest bardzo istotna, czy takich projektów które mają akcelerować dostęp nas URSUSa jako integratora technologii, bo my (…) chcemy wybierać spośród dostępnych technologii te najnowsze, najciekawsze i te które mają szansę zaistnieć w bardzo bliskiej przyszłości”.

 

Krzysztof Gulda, ekspert ds. innowacji Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wiceprezes Zarządu SOOIiP w Polsce moderował panel III pt. „Międzynarodowy wymiar działalności innowacyjnej a klastry”. Uczestnikami dyskusji byli Antonino Maffoda, Director Italian Trade Agency w Warszawie, Jarosław Bulanda, Wiceprezes Dyrektor Zarządzający Śląski Klaster Lotniczy (status KKK), Małgorzata Szołucha, Koordynator obszaru ICT w H2020, Krajowy Punkt Kontaktowy oraz  Sebastian Rynkiewicz – Koordynator Klastra Obróbki Metali (status KKK). Małgorzata Szołucha wskazała, że program Horyzont 2020 daje możliwość do 100% finansowania na projekty badawczo-innowacyjne, przy czym tworzone w ramach międzynarodowych konsorcjów. W trakcie dyskusji Jarosław Bulanda, jak i Sebastian Rynkiewicz (przedstawiciele klastrów mających status Krajowego Klastra Kluczowego) zgodnie wskazali, ze kluczowym elementem w rozwoju klastrów, ich udziale w imprezach międzynarowoych jest finansowanie, zwłaszcza zwrócili uwagę na dysproporcje w skali finansowania klastrow polskich, a włoskich, francuskich czy niemieckich, którzy są wspierani również z budżetu krajowego. W trakcie dyskusji padła konkluzja, że jest luka, którą klastry mogłyby wypełnić reprezentując interesy polskich branż, czy polskich firm w różnego rodzaju komisjach, komitetach, radach programowych na poziomie europejskim, gdzie być może pewne rzeczy nam umykają właśnie przez nieobecność.

 

Jak podkreslił za zakończenie spotkania Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie "środowisko klastrowe, nie jest roszczeniowe. Chce aby parlamentarzyści dostrzegli ich udział w gospodarce Polski".

 

 

Czytaj także:

 

http://niezalezna.pl/92975-innowacyjne-miejsca-spotkan-przedsiebiorcow-nauki-i-samorzadow

http://www.propertynews.pl/magazyny/klastry-napedza-gospodarke,51819.html

http://www.polskieradio.pl/42/3889/Artykul/1719500,Jakie-znaczenie-maja-klastry-w-innowacyjnej-dzialalnosci

http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/najwiecej-klastrow-zwiazanych-z-wysokimi,40,0,2242344.html

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1013949,najwiecej-klastrow-zwiazanych-z-wysokimi-technologiami-jest-w-polsce-wschodniej.html

https://ceo.com.pl/wspolpraca-konkurujacych-na-co-dzien-firm-w-ramach-klastrow-napedza-rozwoj-gospodarki-potrzebne-jednak-wsparcie-administracji-27053

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/emilewicz-klastry-napedem-polskiej-gospodarki,139832.html

http://www.biznes.newseria.pl/news/wspolpraca,p1820804150

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/emilewicz-klastry-napedem-polskiej-gospodarki/cj2wzk

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/iv-kongres-klastrow-polskich/

http://www.agro-karpaty.org.pl/2017/01/27/agry-karpaty-uczestnikiem-iv-kongres-klastrow-polskich/

http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2017/01/26/iv-kongres-klastrow-polskich/

http://ssemp.pl/?p=11030

http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/gdzie-w-polsce-powstaje-najwiecej-klastrow,89464.html 

http://www.twojeinnowacje.pl/wspolpraca-w-ramach-klastrow-napedza-rozwoj-gospodarki

 

Relacja również na:

http://press.warszawa.pl/iv-kongres-klastrow-polskich/